Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 06/2019 của toàn Công ty

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 6 NĂM 2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/6/2019

50.580

264.831

816.047

 

2/6/2019

35.337

140.067

514.000

 

3/6/2019

44.381

235.242

1.006.100

 

4/6/2019

51.610

289.661

951.300

 

5/6/2019

52.826

362.936

1.475.500

 

6/6/2019

51.480

555.943

1.449.000

 

7/6/2019

50.775

198.284

1.828.600

 

8/6/2019

50.494

128.185

1.556.400

 

9/6/2019

42.473

75.199

880.500

 

10/6/2019

33.098

197.348

1.344.000

 

11/6/2019

 

221.189

1.071.600

Nậm Má bị sự cố công tơ chưa lấy được sản lượng

12/6/2019

0

224.306

1.468.000

13/6/2019

0

271.243

1.441.000

14/6/2019

36.338

143.812

1.664.300

10h ngày 14 lắp công tơ mới

15/6/2019

46.346

250.063

1.258.700

 

16/6/2019

45.338

170.044

1.069.600

 

17/6/2019

47.448

309.824

1.127.400

 

18/6/2019

36.036

170.248

876.400

 

19/6/2019

50.747

216.782

1.172.800

 

20/6/2019

44.748

346.195

659.900

 

21/6/2019

52.560

194.714

949.000

 

22/6/2019

53.100

159.051

1.221.900

 

23/6/2019

49.471

65.986

568.900

 

24/6/2019

53.100

85.315

547.300

 

25/6/2019

50.054

175.493

589.700

 

26/6/2019

50.789

209.954

616.700

 

27/6/2019

49.032

153.191

781.800

 

28/6/2019

48.160

167.941

1.125.000

 

29/6/2019

45.158

131.452

1.240.700

 

30/6/2019

49.631

100.770

541.106

 

Cả tháng

1.271.110

6.215.269

31.813.253

 

Xuất bản: 03/07/2019 10:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố