Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 07/2019 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN THÁNG 7 NĂM 2019

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

Ghi chú

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

1/7/2019

49.284

80.072

542.894

 

2/7/2019

48.757

101.936

549.100

 

3/7/2019

48.384

130.505

872.600

 

4/7/2019

34.187

125.556

1.607.900

 

5/7/2019

 0

158.559

720.200

Nậm má sự cố kênh từ ngày 5 ngày 9 đưa vào vận hành lại

 

6/7/2019

0

189.326

554.800

7/7/2019

0

53.146

615.900

8/7/2019

0

358.841

1.054.200

9/7/2019

55.001

213.645

1.016.600

 

10/7/2019

56.441

78.437

692.500

 

11/7/2019

59.710

68.834

693.700

 

12/7/2019

49.104

86.042

611.100

 

13/7/2019

44.928

66.350

552.500

 

14/7/2019

58.392

63.945

559.100

 

15/7/2019

57.305

88.497

1.019.000

 

16/7/2019

57.514

62.811

670.200

 

17/7/2019

54.050

20.980

784.800

 

18/7/2019

57.089

64.411

706.100

 

19/7/2019

47.700

149.343

621.400

 

20/7/2019

56.318

122.136

581.900

 

21/7/2019

57.478

151.800

554.300

 

22/7/2019

56.110

69.762

486.200

 

23/7/2019

54.028

45.440

485.400

 

24/7/2019

57.874

59.143

489.400

 

25/7/2019

57.081

10.028

537.000

 

26/7/2019

54.259

47.231

476.800

 

27/7/2019

62.503

136.023

615.300

 

28/7/2019

62.251

56.495

843.300

 

29/7/2019

39.643

68.308

887.600

 

30/7/2019

44.251

84.056

1.488.600

 

31/7/2019

45.434

131.016

1.333.955

 

Cả tháng

1.425.075

3.142.674

23.224.349

 

Xuất bản: 05/08/2019 04:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố