Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 7/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/7/2017

52.121

714.716

976.358

 

2/7/2017

51.624

712.383

836.600

 

3/7/2017

53.712

712.805

974.500

 

4/7/2017

50.537

709.678

848.600

 

5/7/2017

45.079

712.190

1.159.500

 

6/7/2017

50.472

709.720

1.512.800

 

7/7/2017

17.712

706.630

2.198.300

 

8/7/2017

0

697.608

1.726.100

NM dừng do sự cố kênh

9/7/2017

4.464

719.743

1.550.100

 

10/7/2017

34.992

718.070

2.381.600

 

11/7/2017

38.880

714.434

1.506.100

 

12/7/2017

47.390

715.316

931.200

 

13/7/2017

46.714

712.271

1.643.000

 

14/7/2017

48.967

707.878

1.614.000

 

15/7/2017

51.782

669.440

1.679.600

 

16/7/2017

51.890

717.192

1.564.700

 

17/7/2017

17.352

682.435

1.696.600

 

18/7/2017

45.821

631.109

2.385.600

 

19/7/2017

52.020

721.919

2.409.300

 

20/7/2017

4.471

617.221

2.442.600

 

21/7/2017

0

664.745

2.321.400

Hỏng Công tơ

22/7/2017

4.896

693.048

2.242.500

 

23/7/2017

39.110

712.341

2.461.400

Nậm Má thay Công tơ mới

24/7/2017

41.306

716.815

2.425.700

 

25/7/2017

46.246

658.011

2.352.600

 

26/7/2017

48.053

577.327

2.210.200

 

27/7/2017

54.202

470.976

2.356.700

 

28/7/2017

52.020

534.122

2.431.300

 

29/7/2017

51.034

439.128

2.381.100

 

30/7/2017

40.997

312.326

2.292.200

 

31/7/2017

60.127

288.256

2.251.729

 

Cả tháng

1.203.991

20.069.853

57.763.987

 

Xuất bản: 04/08/2017 04:47
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố