Previous
Next

Công bố thông tin

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Cuộc họp lần thứ 2 năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị - Cuộc họp lần thứ 2 năm 2024.

 

Chi tiết: 470/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 03/04/2024 09:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố