Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 4% với thông tin cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu là ngày 10/10/2018.

- Thời điểm bắt đầu thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông là ngày 31/10/2018.

- Thủ tục nhận cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến làm thủ tục, yêu cầu cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.

Chi tiết xin xem file đính kèm:
CBTT Ngay dang ky cuoi cung THQ nhan co tuc nam 2017 - Ma CK VPD.PDF

Xuất bản: 25/09/2018 03:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố