Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

Tổng hợp sản lượng điện tháng 8/2017 của toàn Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

BẢN THEO DÕI THỰC HIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN NĂM 2017

Ngày tháng

Nậm Má

Bắc Bình

Khe Bố

 

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Sản lượng kWh

Ghi chú

1/8/2017

38.988

423.285

2.345.971

 

2/8/2017

46.109

592.292

1.927.800

 

3/8/2017

25.121

478.087

1.536.400

 

4/8/2017

44.546

317.101

1.848.700

 

5/8/2017

52.438

315.439

2.343.700

 

6/8/2017

52.517

253.968

1.896.100

 

7/8/2017

63.014

448.043

2.444.400

 

8/8/2017

38.146

358.632

2.416.400

 

9/8/2017

25.128

340.226

2.407.700

 

10/8/2017

50.990

220.413

2.350.000

 

11/8/2017

51.487

385.657

2.180.700

 

12/8/2017

51.264

171.435

1.905.000

 

13/8/2017

51.178

303.058

1.346.200

 

14/8/2017

50.378

429.138

2.040.300

 

15/8/2017

50.436

318.407

1.838.400

 

16/8/2017

51.502

291.110

1.467.900

 

17/8/2017

40.644

488.872

1.544.300

 

18/8/2017

47.045

448.167

1.606.700

 

19/8/2017

51.235

614.963

1.966.100

 

20/8/2017

45.547

441.656

1.578.500

 

21/8/2017

57.766

397.553

1.926.900

 

22/8/2017

50.767

328.151

2.045.700

 

23/8/2017

50.774

423.873

2.119.100

 

24/8/2017

51.984

304.739

1.345.800

 

25/8/2017

45.922

461.288

1.641.700

 

26/8/2017

47.563

387.691

2.040.400

 

27/8/2017

48.910

26.029

2.237.500

 

28/8/2017

49.234

724.450

1.849.229

 

29/8/2017

53.374

447.233

2.113.971

 

30/8/2017

50.400

311.968

1.790.200

 

31/8/2017

47.858

454.844

2.008.200

 

Cả tháng

1.534.420

11.907.768

60.109.971

 

Xuất bản: 09/10/2017 06:18
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố