Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

Công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%

Link: 471/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 03/04/2024 09:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố