Previous
Next

Công bố thông tin

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị - Cuộc họp lần thứ 3 năm 2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Nghị quyết họp Hội đồng Quản trị - Cuộc họp thứ 3 năm 2024

 

Link: 602/VNPD-VP.HĐQT

 

TAGS:
Xuất bản: 24/04/2024 04:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố