Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Quyết định số 643/QĐ-HĐQT ngày 03/05/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch XSKD-ĐTXD năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

 

Link: 643/QĐ-HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 03/05/2024 04:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố