Previous
Next

Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ

Công ty Cổ phần Điện lực Việt Nam thông báo tới Quý Nhà Đầu Tư về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ như sau:

-       Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản, không kèm chứng quyền.

-       Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ theo Nghị định số 163/2018/NĐ-CP thông qua đại lý phát hành.

-       Thời điểm phát hành: Phát hành 02 đợt, dự kiến Quý III và Quý IV năm 2019.

-       Kỳ hạn Trái phiếu: 36 tháng (03 năm) kể từ Ngày Phát Hành mỗi đợt.

-       Mệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 VND/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng/Một Trái phiếu)

-       Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành: 200.000.000.000 (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

-       Đồng tiền phát hành và thanh toán: Việt Nam Đồng  (VND).

-       Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.

-       Kỳ thanh toán lãi: 06 tháng/lần.


Chi tiết thông tin về việc phát hành Trái phiếu sẽ được cung cấp tại:

-       Tổ Chức Phát Hành: Công ty cổ phần Điện Lực Việt Nam, Trụ sở chính: Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

-       Đại lý Phát hành Trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong, Trụ sở tại Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.


Hồ sơ công bố thông tin trước phát hành xin download và xem tại link sau: https://bit.ly/2JFAFcK

Xuất bản: 19/07/2019 04:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố