Previous
Next

Đại hội cổ đông

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết như sau:

1. Thời gian: 07h30 phút, thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

3. Tài liệu Đại hội: Xin xem file đính kèm bên dưới

+ Nội dung chương trình
+ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 01/4/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Các vấn đề khác:
- Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

6. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
ĐT: 024.22131579 - Fax 024.35527987

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo./.

Xuất bản: 02/04/2019 05:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố