Previous
Next

Đại hội cổ đông

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 30/05/2018, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã được tổ chức tại Trụ sở mới của Công ty Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty xin kính gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết của Đại hội:

- Biên bản Đại hội
- Nghị quyết Đại hội

Xuất bản: 30/05/2018 05:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố