Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, vào hồi 08h30 phút tại Tầng 3 - Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Xin xem Nghị quyết và Biên Bản Đại hội tại đây

Xuất bản: 21/04/2017 05:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố