Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết và Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được tổ chức ngày 23/04/2016 tại Tầng 3 - Khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Kính báo cáo Quý cổ đông Nghị quyết và Biên bản của Đại hội:

Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội

Xuất bản: 23/04/2016 05:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố