Previous
Next

Công bố thông tin

Thông báo trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 2% băng tiền

 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

 

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 2% bằng tiền như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.
 2. Trụ sở chính: Tầng 2-CT2-286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
 3. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
 4. Mã chứng khoán: VPD
 5. Mệnh giá: 10.000 đồng
 6. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 7. Sàn giao dịch: HOSE
 8. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2021
 9. Nội dung cụ thể:

        Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 2% bằng tiền:

 • Tỷ lệ thực hiện: 2% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
 • Ngày thanh toán: 25/8/2021
 1. Địa điểm thực hiện

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 25/8/2021 và xuất trình CMND/CCCD còn hiệu lực.

Lưu ý: Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu nếu ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có Giấy ủy quyền có công chứng hoặc xác nhận của Xã/Phường kèm theo CMND/CCCD người ủy quyền công chứng, CMND người được ủy quyền. Trường hợp đã đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản dài hạn, Công ty sẽ thực hiện chuyển khoản cho cổ đông theo số tài khoản ngân hàng cổ đông đã đăng ký.

Mọi thắc mắc Quý cổ đông xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại: 024.22131579 – Fax: 024.35527987

Công ty xin trân trọng thông báo./.   

TAGS:
Xuất bản: 13/08/2021 04:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Khởi công Khe Bố

 • Nhà máy Nậm Ná

 • Nhà máy Bắc Bình

 • Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

 • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố