Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng KTNB

Ngày 12/5/2021, HĐQT Công ty Cổ phàn Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 612/QĐ-VNPD về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Đính kèm Bảng cung cấp thông tin và danh sách người có liên quan.

Trân trọng.

Xin xem tại đường dẫn:

https://drive.google.com/file/d/160varhO9H_k5DF1bXM70GeT1nELgtVbO/view?usp=sharing

Xuất bản: 12/05/2021 02:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố