Previous
Next

Công bố thông tin

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng KTNB

Ngày 12/5/2021, HĐQT Công ty Cổ phàn Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 612/QĐ-VNPD về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ

Đính kèm Bảng cung cấp thông tin và danh sách người có liên quan.

Trân trọng.

Link: Công bố thông tin và các tài liệu liên quan

Xuất bản: 12/05/2021 02:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố