Previous
Next

Tình hình sản xuất kinh doanh

VNPD lãi sau thuế 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của VNPD đạt 129,63 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 138,14%. Chỉ số EPS (Earning per Share-Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu) 9 tháng đạt 1.265 đồng/CP.

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã công bố Báo cáo tài chính Quý III/2017. Theo đó, doanh thu Quý III/2017 đạt 222,11 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong Quý III/2017 đạt 102,15 tỷ đồng tăng 160,59% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế đến hết 30/09/2017 lần lượt đạt 446,38 tỷ đồng và 129,63 tỷ đồng.

Năm 2017, VNPD đặt kế hoạch doanh thu 508,72 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 93,84 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm VNPD đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với việc hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm 2017, kế hoạch cổ tức dự kiến năm 2017 sẽ vượt mức kế hoạch 8% do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã phê duyệt.

Hiện nay VNPD đang đăng ký giao dịch chứng khoán với mã VPD trên sàn Upcom. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, dự kiến Công ty sẽ hoàn tất các thủ tục chuyển sàn, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) trong Quý IV/2017. Hiện nay, giá trị bình quân chứng khoán mã VPD đạt 13.400 đồng/cổ phiếu (Giá trị ghi nhận ngày 18/10/2017). Với việc chuyển sàn HSX cũng như hoàn thành tốt kế hoạch 2017, chứng khoán VPD kỳ vọng mức tăng mới trong Quý IV/2017.

 


Xuất bản: 19/10/2017 10:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố