Previous
Next

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Về việc thay đổi nhân sự phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

 

Link: 656/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 04/05/2024 05:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố