Previous
Next

Công bố thông tin

CBTT: Hồ sơ Phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam (Mã CK:VPD) xin công bố thông tin Hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020.

 

Xin xem các file hồ sơ tại đây: HỒ SƠ CBTT: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 2020 - VPD

Xuất bản: 15/04/2020 03:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố