Previous
Next

Đại hội cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 kèm Tài liệu Đại hội

GIẤY MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Kính gửi:       Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

             

            Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017. Chi tiết như sau:

1.   Thời gian: 07h30 phút, Thứ sáu ngày 21 tháng 4 năm 2017

2. Địa điểm: Tầng 3 - khách sạn Điện lực Hà Nội, số 30 phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Nội dung Đại hội: Được đính kèm

4. Tài liệu Đại hội: 
- Nội dung chương trình
- Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội
- Báo cáo đánh giá thực trạng kết quả SXKD 2016 và kế hoạch 2017 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, ĐTXD 2016
- Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện định hướng chiến lược 5 năm 2012-2016 và định hướng chiến lược 5 năm 2017-2021
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang niêm yết trên HOSE
- Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2017
- Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)
- Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành

5. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VNPD có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 31/3/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

6. Các vấn đề khác:

            - Cổ đông đến dự Đại hội cần mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
    - Cổ đông download "Giấy ủy quyền" tham dự Đại hội tại đây

            - Thủ tục và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) được Công ty cập nhật và đăng tải trên website: www.vnpd.com.vn

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội xin vui lòng liên hệ:

            Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

            ĐT: 04.22131579                 - Fax 04.35527987

            Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

            Trân trọng thông báo!

Xuất bản: 05/04/2017 04:15
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố