Previous
Next

Công bố thông tin

Kết quả phát hành trái phiếu năm 2020 đợt 1

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố kết quả phát hành đợt 1 trái phiếu năm 2020.

Xin xem tại đây

Xuất bản: 07/05/2020 01:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố