Previous
Next

Công bố thông tin

Thay đổi nhân sự theo thông báo số 669/TB-VNPD ngày 06/05/2024

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin công bố thông tin:

 

Bổ nhiệm lại vị trí Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.

 

Link: 670/VNPD-VP.HĐQT

TAGS:
Xuất bản: 06/05/2024 05:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Khởi công Khe Bố

  • Nhà máy Nậm Ná

  • Nhà máy Bắc Bình

  • Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố

  • Lãnh đạo GENCO 1 thăm Nhà máy Khe Bố