Previous
Next
VNPD lãi sau thuế 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm VNPD lãi sau thuế 9 tháng hoàn thành kế hoạch cả năm (19/10/2017)

9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của VNPD đạt 129,63 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 138,14%. Chỉ số EPS (Earning per Share-Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu) 9 tháng đạt 1.265 đồng/CP.

Phát điện Tổ máy số 1 - Thủy điện Khe Bố Phát điện Tổ máy số 1 - Thủy điện Khe Bố (17/12/2013)

Đúng 14g ngày 07/5/2013 Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Khe Bố đã hòa lưới điện Quốc gia thành công. Qua quá trình vận hành thử nghiệm và hiệu chỉnh, ngày 13/5/2013 Nhà máy đã chính thức phát điện thương mại Tổ máy số 1, đánh dấu một mốc tiến độ quan trọng trong...

1
2
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem